Αναγνώστες

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011


Μετρήστε τις αποστάσεις..
Δελφοι-Ολυμπία 121260 μέτρα
Δελφοί-Παρθενώνας 121260 μέτρα!!
Προστατέψτε την Ελλάδα, προστατέψτε τον άνθρωπο...